Açık Arttırma Kuralları

 1. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin Mavi Şimşekler uygulamasını indirmesi gerekmektedir.
 2. Açık artırma katılım bedeli her açık artırma için ayrıca belirlenecektir.
 3. Açık artırmaya son katılım tarihinden sonra gerçekleştirilen katılımlar geçerli değildir.
 4. Açık artırma sona erdiği zaman kazanan kullanıcı ile iletişime geçilecektir. İletişime geçilemeyen veya belirtilen koşulları sağlamadığı belirlenen kullanıcıların ödülü yedek katılımcılara devredilecektir.
 5. Ödül kazanma hakkı başka bir kullanıcıya devredilemez.
 6. 18 yaşından küçük kişiler ödüllü soruya, kampanyaya veya çekilişe katılamayacak olup, katılsalar dahi ödül kazanamayacaklardır.
 7. Açık artırma sadece bireysel kullanıcılar katılabilecektir; kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla açık artırmaya katılan kullanıcılar ödül kazanamayacak olup, 3. maddede yer alan diğer tüm şartları taşıyor olsa dahi ödül üzerinde hak iddia edemeyecektir.
 8. Adana Demirspor Kulübü açık artırmayı durdurma hakkı da dahil olmak üzere açık arıtrma katılım koşullarını, verilecek ödülleri ve/veya içeriklerini dilediği zaman ve önceden bildirmeksizin değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 9. Kazanılan ADSC ödülleri başkasına devredilemeyeceği gibi ödüllerin nakit karşılığı da talep edilemeyecektir.
 10. Katılımcılar, ödül kazananların ilan edileceği tarihin, ödül kazananlara haber verilecek tarihin ve ödül kazanan kişilerin başvuru tarihinin, gerek duyulduğu takdirde Adana Demirspor Kulübü tarafından değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Katılımcılar, açık artırma kapsamında verdiği kişisel bilgilerin, görüşlerin ve materyallerin Bitexen Teknoloji A.Ş. tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat kapsamında kayıt ve muhafaza edilmesine, bilgi, görüş ve fikirlerinin kullanılmasına muvafakat ettiklerini, bunlara itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt etmektedir.
 12. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmekte olup buna ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ve münhasıran katılımcıya ait olacaktır.
 13. Katılımcılar, tüm katılımcılara eşit koşullarda kampanya hakkı sağlamak amacıyla aynı/yakın/benzer adres ve kimlik bilgilerine sahip birden fazla kazanan olduğunda bunların tamamının ya da bir kısmının ödüllerini vermeme yetkisinin Adana Demirspor Kulübü’ne ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.
 14. Adana Demirspor Kulübü açık artırma sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumda, bu yollara başvuran kişilerin katılımları iptal edilecektir.
 15. Adana Demirspor Kulübü’nün düşük bağlantı hızı, internet kaynaklı sorunlar, sitenin aşırı trafik almasından kaynaklanan problemler ve kullanıcıların ya da diğer üçüncü kişilerin sunucularından kaynaklanan virüs, aşırı yüklenme vb. sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunda hiçbir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.
 16. Açık artırmada belirlenen mekanizma dışında kalan ve kazanacak kişinin seçilmesine yönelik herhangi bir uygunsuz işlem tespit edildiğinde, bu usulsüzlüğü yapan tüm kullanıcıların bu kampanya özelinde ve diğer tüm Adana Demirspor Kulübü açık artırma için katılım hakkı iptal edilecektir.
 17. Yasal düzenlemelere, ahlaka, kamu ve aile düzenine aykırılık içeren, küfür, argo vb. içerikli cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 18. Açık artırma ve içeriğinin tüm hakları münhasıran Adana Demirspor Kulübü’ne aittir.
 19. Maç bileti, VIP maç bileti, stadyum turu gibi stadyum ve tribünü kapsayan açık artırmalarda, katılım için Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor Kulübü ve ilgili yasal otoriteler tarafından hak kısıtlamasına tabii olmamak, bu otoriteler tarafından belirlenen yasal şartları sağlamak gerekmektedir.
 20. Bu ve benzeri açık artırmaları kazananlar, ayrıca kulüp tarafından belirlenen kullanım kurallarına uymak ve uyacağını yazılı olarak beyan etmek zorundadır. Aksi haller yasal yaptırım nedenidir.
 21. Açık artırmayı kazanan kişiler, ilgili yasal şartlar ve kurallara ya da genel ahlaka aykırı, insanları bir yönüyle açıkça rahatsız edici, istismarcı davranışlarda bulunamazlar.
 22. Açık artırmanın tüm katılımcıları yukarıdaki belirtilen kampanya katılım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.
 23. Ödüllü sorunun şartları ve buna bağlı ihtilaflarda Türk Hukuku geçerli olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.